Корпоративни финанси


Корпоративни финанси, финансова система, цел на корпоративното финансово управление, финансов анализ на корпоративната дейност...
 

Основни понятия в корпоративните финанси


Същност, основни понятия, функции, задачи на КФ. Капитал, финансирания, лихви, акции, облигации, риск...
 

Финаси 2 (Корпоративни финанси)


Дефиниция. В различни времеви интервали една и съща парична сума може да послужи за купуване на различни количества от дадени стоки. Това количество намалява с времето...
 

Финансова организация на различните видове предприятия в България


Предприятие по смисъла на ТЗ е съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Последното юристите тълкуват като наличие на клиентела. Лице, образувало предприятие, чиято дейност (по предмет и обем) изисква търговски ...
 

Корпоративни финанси


Същност и обхват на финансовия мениджмънт. Съдържание на корпоративния финансов мениджмънт...
 

Капиталова и финансова структура на фирмата


Избор на финансиращ вариант с отчитане на връзката между показателя „брутна печалба плюс лихви” (БПЛ) и показателя „нетен доход на една акция” (НДА). Финансов ливъридж и финансов риск. Влияние на капиталовата структура върху пазарната стойност на фирмата.
 

Печалба, риск и доходност


Лекция по корпоративни финанси за студенти от УНСС 2-ри курс направление икономика и бизнес....
 

Корпоративни финанси


Формиране и увеличаване капитала на фирмата. Източници и начини за набиране на капитала на фирмата...
 

Финанси


Лекция по финанси за студенти 2 курс 2 семестър на УНСС...
 

Корпоративно управление


Корпоративното управление е съществен атрибут на съвременното пазарно стопанство. Прилага се преди всичко от дружества, чиито акции са приети за търговия и се търгуват на пазарите за ценни книжа...

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Корпоративни финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент